Vad är det mest klimatsmarta fraktsättet? Järnvägstransporter är mycket klimatsmarta då de flesta tåg drivs med fossilfri el från vattenkraft.

400 tåg motsvarar cirka 10 000 lastbilstransporter, vilket blir en betydelsefull sänkning av koldioxidutsläppen.

Låga utsläpp med tåg

Tåget är ett klimatsmart transportsätt, detta står klart. Dessutom är järnvägstransporter punktliga och säkra. Trots detta minskar nyttjandet av tåget till förmån för lastbilstransporter. De största miljöbovarna finns inom de fossila bränslena där vägtransporterna står för de flesta. För att kunna möta de uppsatta miljömålen är de fossilfria transporterna med eldrivna tåg ett utmärkt alternativ.

Fossiloberoende

Regeringen har satt upp ett mål att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Koldioxidutsläppen ska minska med 80%, vilket förutsätter att både godstransporter och persontrafik till mycket större andel än idag behöver ske per tåg.

Den godstransportstrategi som regeringen satt upp ska främja en överflyttning av transporter till järnväg och även sjöfart. Denna ska också bilda en plattform för fortsatt samverkan inom godstransport så att de näringspolitiska målen uppnås.

Det uppstår alltfler samarbeten för att lösa miljöutmaningar och skapa klimatsmarta tjänster. Exempel på ett sådant samarbete är Inlandsbanans samverkan med Green Cargo och ABB. De ska tillsammans skapa framtidens smarta transportlösningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *