Efterfrågan av varor på nätet har gjort att digitaliseringen av transportsektorn sker med rasande fart, pandemin har fungerat som en katalysator och både konsumenter och företag har ändrat sina beteenden.

I takt med en ökad efterfrågan på varor via nätet har digitaliseringen i transportsektorn, såväl som i andra branscher, ökat explosionsartat. Företagen utvecklar nya programvaror, GPS-funktioner och effektiviserar bevakning av transporter i realtid.

Sänkta kostnader

Digitalisering hjälper till att lösa en ökad mängd transporter på ett hållbart vis utan alltför höga kostnader för beställaren. Samtidigt som efterfrågan ökar kommer också högre miljökrav – kronan på verket är att konsumenten inte längre vill betala för frakt. Digitalisering bidrar dock till de sänkta kostnaderna för slutkunden genom de många nya digitala plattformar som gör det möjligt för företag att köpa in sig på delar i transporter. Även företag som inte har etablerade nätverk kan delta. Allt detta leder till bättre nyttjande av lastutrymmen och i slutändan minskade utsläpp och lägre kostnader.

Innovationer

Samverkan mellan olika aktörer leder också till innovationer, nya idéer och nya typer av samarbeten som tester av nya lösningar och ny teknologi. Detta gör också att kunskapen totalt sett i en hel bransch ökar, vilket gynnar alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *