Det har blivit mycket viktigt med hållbara transporter. Oavsett om du fraktar via flyg, fartyg eller järnväg och väg är det samma sak – idag behöver vi tänka på miljön. Transportföretagen investerar stora kapital i miljövänliga transporter och det har även blivit en marknadsföringsfråga.

Idag kommer inte ett enda transportbolag existera i framtiden om de inte tar hänsyn till miljön och arbetar strategiskt med detta. Moderna lastbilar släpper ut mycket mindre föroreningar än dagens personbilar, däremot är ljudnivån högre, speciellt vad gäller tunga lastbilar.

Vägfraktens miljöpåverkan

När debatten om global uppvärmning tog fart uttrycktes oron över lastbilstransporternas påverkan på miljön. Trots förbättringar i fordonens bränsleeffektivitet ökade koldioxidutsläppen markant mellan åren 1990-2003 vilket skapade oron. Under 90-talet utförde man beräkningar, framförallt i USA, för att effektivisera frakten och minska utsläppen. Att köra med större fordon var en av lösningarna.

I Sverige har man minskat lastbilarnas energiförbrukning via en höjning av tillåten bruttovikt. Detta har givit en energieffektivisering på upp till 20%, vilket minskar energiförbrukningen avsevärt.

Moderna drivmedel

Den allvarliga situationen för vår planet, och vikten av att alla hjälper till för att rädda miljön har drivit på forskning inom bland annat bio-syntetiska dieseldrivmedel. Dessa ger mycket mindre miljöpåverkan då man exempelvis kan använda HVO (Hydrogenated vegetable oil). Det finns många biobaserade drivmedel som utvecklas löpande och som är renare än råoljebaserad dieselolja. Skogsavfall är också något som kan omvandlas till drivmedel.

En tanke är att så småningom kanske förse motorvägarna med elledningar, på samma sätt som järnvägar, då skulle lastbilarna kunna köra långa sträckor med elmotorer. Forskning inom dessa områden pågår och det finns svenska projekt som testar hur det kan vara att elektrifiera vägnätet. Det skulle kunna bli billigare att elektrifiera vägnätet än att bygga järnvägar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *