Frakt handlar om så mycket. Luft, land och vatten, allt detta spelar en stor roll för hur vi flyttar fysiska produkter och människor runt vår planet. År 2010 fyllde flygfrakten 100 år, ett magiskt nummer!

År 1910 genomfördes den första fraktflygningen i USA, det vill säga, den första som lyckades, och naturligtvis var det de amerikanska bröderna Wright som också tillverkade den första flygmaskinen.

Cykelreparatörerna Orville och Wilbur Wright skriver flyghistoria

År 1910 hade Orville och Wilbur konstruerat dubbeldäckaren Model B och flög tio balar silkestyg hela vägen från Dayton till Columbus, Ohio. I hela 100 kilometer höll sig planet i luften. Det tog inte mer än nio månader innan den första fraktflygningen skedde i Europa – och fraktflyget skulle snabbt bli allt viktigare till att bli en drivkaft i den globala handeln. Det hade varit omöjligt för den globala handel att expandera med sådan kraft om inte flygfrakt hade varit möjligt. Detsamma gäller för förflyttning av människor.

Europa tog ledningen i flygfrakt

Flygfrakt bygger luftbroar av katastrofhjälp och mediciner, leverans av livsmedelsprodukter och säkrar miljoner arbetstillfällen runt om i världen både på mark och i luften. I Europa är flygbolaget Lufthansas historik direkt kopplad till fraktflyg. Kärnan i bolaget grundades redan 1926 och nuvarande bolag år 1955. Kort därefter startade inrikesfrakt, och i början av 1970-talet var Lufthansa det första flygbolag i världen med sin helfraktjumbo. Lufthansas ledning var väl insatta i att frakt skulle spela en stor roll i flygbolagets framtida expansion vid sidan av passagerarflyget.

Flygfrakt idag

Varje dag sänds produkter och olika varor med flygfrakt från Sverige till ett exportvärde av en miljard svenska kronor per dag. Detta är 25-30% av det totala svenska exportvärdet. Flyg kopplar sig snabbt till olika marknader och handelscentra och gör att man kan konkurrera globalt.

I världsekonomin motsvarar flygfrakten en procent av alla transporter, men värdet på det som transporteras är ganska högt och utgör runt 35% av det totala varuvärdet. Man fraktar medicinsk utrustning med flygfrakt, det kan vara läkemedel, vacciner och mediciner eller komponenter, reservdelar, färskvaror, kläder eller andra saker som har kort livslängd och snabbt behöver nå sin destination.

Flygfrakt är en accelerator inom handel och bidrar till global utveckling. Den står idag för 35% av det fraktade värdet i världshandeln till ett värde av 6 trillioner USD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *