Att driva ett handelsföretag innebär ett ständigt arbete med att skapa nöjda kunder och utföra ett förbättringsarbete som höjer vinsten i företaget. När resurserna är för små och det råder kompetensbrist i företaget finns också risken att det är svårt att upprätthålla ett konstant kvalitetsarbete. De lösningar som implementeras i ett handelsföretag bör vara hållbara både ur kvalitets- och miljösynpunkt.

Med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete från Stratsys går det att hålla koll på organisationens aktiviteter och koppla samman dem. Du kan tydligt se när nya resurser krävs och kan tillsätta dem i god tid. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan bestå av digitala verktyg eller av checklistor, beroende på ditt handelsföretags behov. Kvalitetsarbetet behöver en erfaren och tydlig projektägare som är bra på att kommunicera.

Lyckas med handelsföretag

Som ansvarig för ett handelsföretag behöver du ha bra koll på din målgrupp, samt ta fram en detaljerad plan över hur din webbutik ska se ut. Kunderna lockas av en snygg webbdesign, ett välsorterat och rikt produktsortiment och hög användarvänlighet i alla funktioner. En bra marknadsföringsstrategi är också viktig, det kan kosta mer att sälja tjänster och produkter i början men med en bra grund blir lönsamheten högre på sikt.

Mindre företag saknar kvalitetsarbete

Ett systematiskt förbättringsarbete är en självklarhet på de flesta större företag. Men det är mer ovanligt i mindre organisationer, vilket innebär att det finns en stor möjlighet för många mindre företag att öka sin lönsamhet. Marcus Asserlind vid Chalmers institution för teknikens organisation och ekonomi har skrivit en doktorsavhandling där han tittat på kvalitetsledning inom små och mellanstora företag. Han menar att det ofta saknas förståelse för att även mindre företag kan använda sig av abstrakta idéer för management. Han har studerat tre företag mer djupgående och även två förbättringsprogram där hundratals företag har ingått. Många av de företag han studerat har gått bra, men de har även små marginaler på grund av sin storlek. Det saknas möjlighet för ett mer långsiktigt arbete.

Systematiskt kvalitetsarbete går inte att få till på en natt menar Marcus Asserlind. Det kan gå fort att få upp lönsamheten med system som Lean eller Sex Sigma, vilket kan vara lönsamt redan efter sex månader. Men arbetssättet behöver kopplas till strategiska mål där ledningen är involverad. När företagen lyckades skapa stora förbättringar i sin kvalitet skedde detta när de accepterade en stor del hjälp utifrån, och sedan själva styrde arbetet och tog över det därifrån. Många förstod inte varför de deltog i programmen. De som visste varför de var med vann mer på arbetet i sig.

Det är viktigt att dokumentera kvalitetsarbetet löpande, där en del väljer att använda Word vilket är kostnadseffektivt och smidigt. Det kan dock vara en utmaning att följa upp och sammanställa arbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *