Den svenska åkerinäringen är en livsnerv för hela vårt avlånga land. Om hela Sverige ska kunna leva behövs åkerier för frakt av logistik till företag och handel. Majoriteten av det svenska folket anser att åkeribranschen är en

viktig samhällsfunktion som vårt samhälle inte klarar sig utan. Åkeribranschen anses även vara en framtidsbransch för både kvinnor och män.

Idag arbetar åkerinäringen med hur utsläppen kan minska jämsides med hur lönsamhet samt sysselsättning kan öka. Det är viktigt att näringen och politiken samarbetar för en smidig övergång till miljövänligare fordon med förnybara drivmedel. Men det är inte bara åkerinäringen som arbetar för att förbättra vår miljö utan även många privatpersoner vill bidra till miljöarbetet genom att investera i en elbil. För dig som tycker att en ny elbil är för dyr finns numera en växande marknad för begagnade elbilar. Riddermark Bil har ett bra urval där du kan hitta en fin begagnad elbil till bra pris. Elbilar är både ekonomiskt förmånliga och har ett rabatterat förmånsvärde, vilket även gäller begagnade elbilar. När du köper din elbil hos Riddermark Bil omfattas din nya bil även av en förmånlig Riddermark-garanti.

Åkerinäringens arbete för att minska utsläpp omfattar bland annat byte till förnybara drivmedel samt mer effektiv logistik och körsträcka. Men det finns fler fakta om åkerinäringens samhällsnytta. Över åttio procent av det gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil och sysselsätter över två hundra tusen människor. Frakt till bygg och anläggning dominerar lastbilstransporter. Det tredje vanligaste yrket för män i Sverige är lastbilsförare men fler kvinnor väljer detta yrke idag. Branschen består mest av medelstora, små eller enmansföretag. Företagen är organiserade i lastbils- och åkericentraler och vissa åkerier får sina transportuppdrag direkt från speditörer.

Precis som många andra branscher utsätts även svensk åkerinäring för konkurrens. Tyvärr har branschen drabbats hårt av en osund konkurrens från olaglig utländsk inrikestrafik. Förutom att utländska lastbilschaufförer från låglöneländer arbetar i Sverige under mycket dåliga förhållanden betalar utländska åkerier varken skatt eller andra avgifter. För att kunna komma tillrätta med detta växande problem föreslår åkerinäringens representanter framförallt automatisk gps-kontroll (av godstrafiken) samt tätare kontroll av lastbilar på svenska vägar. Andra förslag är bland annat krav på vinterdäck samt beställaransvar men dessa anses vara otillräckliga.

Automatisk gps-kontroll i samband med införande av en vägslitageskatt löser till stor del behovet av ökad kontroll. Skatten (eller avgiften) bör vara differentierad med billigare skatt på landsbygden samt differentierad skatt på klimatavtryck. Genom förmånligare skatt kommer svenska åkerier med nya klimatsmarta lastbilar att gynnas och därmed svenska åkeriföretag. På så vis kommer åkerinäringen att få en sundare konkurrens och samtidigt bli av med fusket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *