Frakt och transport har i alla tider haft en viktig betydelse inom handelskedjan och affärsverksamheter. Faktum är att en tydlig strategi när det gäller frakt kan vara helt avgörande för både lönsamhet och effektivitet.

I den här artikeln kommer vi att diskutera närmare begreppet frakt ur ett ekonomiskt företagsperspektiv.

Ekonomiska kalkyler

Att sälja en vara eller tjänst innebär i de flesta fall någon sorts intäkt, men det är sällan helt gratis för företaget. En leverans av såld produkt innebär flera olika kostnadsställen och för att försäljningen ska generera lönsamhet behövs ekonomiska kalkyler. Samtliga kostnader bör alltså tas i beaktning för att det slutliga resultatet ska kunna analyseras korrekt.

Det här med frakt- och leveranskostnader är också en av de mest vitala bitarna i ett företags kundhantering och faktureringsprocess. Idag finns det effektiva rutiner för kundreskontra inom verksamheter för att just förbättra likviditet och skapa goda förutsättningar för lönsamhet. Det kan vara olika system eller strategier för att säkerställa att fakturor baseras på rätt kalkyler, men även att kunder betalar i rätt tid. En vara som blir såld är inte att tillgodoräkna som intäkt förrän de riktiga pengarna faktiskt kommit in i säljarens kassa.

Fraktkostnader – generellt

Sett till olika typer av kostnader som påverkar ett pris för en vara eller tjänst är frakt en central del av beräkningarna. Tillverkning är det tidigare stadiet och är så klart det som primärt lägger grund för hur mycket något kan kosta, men frakt kommer snabbt in i bilden.

Flera aspekter påverkar en fraktkostnad och mycket handlar om vilken typ av produkt eller tjänst det rör sig om, samt vilka marknader som är involverade. Politik är direkt en ingående faktor eftersom olika handelspolitiska avtal avgör hur en frakt kan genomföras. Det finns generella handelsavtal mellan olika länder, men även mellan exempelvis EU och USA eller Kina. Avtalen kan snabbt förändras i samband med olika konflikter eller händelser som påverkar den globala handeln.

Fysiska egenskaper hos den produkt eller tjänst som ska fraktas från en punkt till en annan påverkar också de ekonomiska kalkylerna. Bredd, höjd, längd och volym är inslag som logiskt finns med i beräkningarna för hur mycket frakten kostar företaget.

Frakttips inför expansion

För verksamheter som planerar att expandera verksamheten till andra marknader är frakt och transport viktiga aspekter att se över. Då handlar det om mer än det faktum att frakten påverkar priset för en produkt eller tjänst. I samband med en expansion kan det handla om helt andra volymer och krav när det gäller frakten. Det är ytterst viktigt att vara påläst inför en expansion för att säkerställa att frakt och transport utförs enligt de regler som finns vad gäller:

  • Import – export
  • Tull – hamn
  • Frakt – tid

Import- och exportfrågor kan spontant vara aningen komplicerade att förstå sig på och det varierar en hel del beroende på vilken bransch det rör sig om. Att ha någon en person med expertiskunskap inom både import och den bestämda branschen är A och O. Tullavgifter och olika fraktupplägg kan vara direkta faktorer som påverkar företagets lönsamhet. Därför är det viktigt att ägna gott om tid till förberedelse inför exempelvis en expansion!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *