Den viktigaste uppgiften för den som driver ett logistikföretag är att skydda fraktgodsen från skador. Skador på förpackningar och produkter som fraktas långa vägar är vanliga och kan påverkar kundrelationerna negativt. Detta skadar i sin tur dina långsiktiga vinster och tillväxt för ditt företag. På grund av denna anledning är det lönsamt att göra allt du kan för att skydda fraktgodsen från skador, särskilt om fraktgodsen ofta drabbas av skador.

Lägg ett nytt och modernt tak som skyddar fraktgodsen

Faktum är att förpackningen ofta inte är tillräckligt stark för skydda innehållets ömtåliga varor eller vätskor. Den goda nyheten är att det finns praktiska lösningar för att skydda fraktgodsen från alla typer av skador. Omgivningen där fraktgodsen förvaras och transporteras spelar en avgörande roll för att skydda innehållet från skador. Om du förvarar fraktgodsen under ett tak i ett magasin finns det risk för skador från fukt och värme. Lösningen är att lägga ett nytt och modern tak som tål hårt väder som regn, snö, vind, hagel och extrema temperaturer. Så låt ett kompetent takföretag inspektera ditt tak och utföra en takläggning. En varm rekommendation är att överväga DM TAK som är Stockholms ledande takläggare med 20 års erfarenhet inom branschen.

Även om du inte just behöver en komplett takomläggning kan ditt tak behöva underhåll och service. DM TAK erbjuder en rad tjänster som varje tak behöver emellanåt:

  • Regelbunden översyn av brister.
  • Snöskottning.
  • Reparation av tegel-, papp- och plåttak.
  • Städning av tak och rensning av rännor.
  • Utbyte av trasiga takdelar.
  • Takmålning.

Ovanstående tjänster säkerställer att både fraktgodsen och byggnaden är skyddad från naturens element. Kom ihåg att det kan räcka med att taket har en liten läcka eller instabil struktur för att det ska kunna ha en enorm påverkan. Till och med små mängder vatten som läcker in kan orsaka mögel och utgöra en hälsorisk. Därför är det klokt att anlita DM TAK även om du inte ser ett omedelbart hot som måste åtgärdas. Att inte göra någonting kan vid första anblick verka billigare. I själva verket är det dyrare eftersom det utgör en risk som i det långa loppet slutar med att du måste betala för massor av reparationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *